Начало

Държавна психиатрична болница – Ловеч

е една от най-старите психиатрични болници в страната, която има 114-годишна история. Нейното създаване е свързано с откриването през м. ноември 1894 г. на психиатрично отделение към Ловешката държавна болница.

Болницата първоначално се изгражда като институция, която обслужва населението на гр. Ловеч, но много скоро тя поема болните от цяла Северна България. През 1954 г. отделението за психиатрична помощ се трансформира в Окръжна психоневрологична болница.

От 2000 г. болницата функционира като лечебно заведение за стационарна психиатрична помощ по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения. Съществуването и разрешението за дейността й са определени от 1 януари 2000 г. с Постановление на Министерски съвет № 20/2000 г. ДПБ – Ловеч е юридическо лице на бюджетна издръжка – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерство на здравеопазването. Собствеността на ДПБ – Ловеч е публично-държавна.

Болницата се намира в рамките на гр. Ловеч, непосредствено до Многопрофилната болница за активно лечение, в близост до автогарата и ж.п. гарата на града. Има удобен междуградски транспорт с градовете Плевен, Троян, Тетевен, Луковит и София.