Дневен център

В Дневния център на Психо-социалния рехабилитационен комплекс се осъществява психосоциална рехабилитация на лица с психични увреждания в три основни направления: обучение в социални умения, разширяване на социалното участие, професионално развитие. Програмите за комплексна рехабилитация целят възстановяване на изгубените умения и социализиране на потребителите на услугата, удължаване на периодите между кризи, намаляване на риска от хоспитализиране. […]

Защитено жилище

В Защитеното жилище на Психо-социалния рехабилитационен комплекс се предлага място за живот на 8 лица, които са лекувани в Държавна психиатрична болница – Ловеч и които имат нужда от подкрепа в периода на адаптация при прехода от институция към самостоятелен начин на живот. Защитеното жилище е важен компонент от комплекса и придава стабилност на цялостния процес […]

Държавна психиатрична болница – Ловеч

“Животът не е прав и светъл коридор, а заплетен лабиринт от проходи сред които трябва да откриваме своя верен път, дори когато се чувстваме объркани и изгубени.” Арчибалт Кронин Държавна психиатрична болница – Ловеч Държавна психиатрична болница – Ловеч е една от най-старите психиатрични болници в страната, която има 114-годишна история. Нейното създаване е свързано с […]