Списък на административните услуги, предоставяни от Държавна психиатрична болница – Ловеч

СПИСЪК

на административните услуги, предоставяни от Държавна психиатрична болница – Ловеч

Административни услуги на организацията, предоставяща обществени услуги Срок за изпълнение Такси за предоставяне Необходими документи
1 Издаване на медицински документи, не изискващи преглед В рамките на работния ден 3,00 лв. Заявление, документ за самоличност
2 Издаване на медицински документи,  изискващи преглед В рамките на работния ден 3,00 лв Заявление, документ за самоличност