Списък на административните услуги, предоставяни от Държавна психиатрична болница – Ловеч

В ДПБ – Ловеч са определени следните цени на медицинските  и  немедицинските услуги  и  за издаване на документи  на  амбулаторни пациенти  и  на лица по тяхно искане или насочени за издаване на такива документи и изследвания от други институции, както следва:

  1. Издаване на медицински документи, неизискващи преглед –   3лева
  2. Издаване на медицински документи изискващи преглед      – 10 лева
  3. Издаване на дубликат на медицински документи                  –   3 лева 

Не се заплащат медицинските  и немедицинските услуги от здравни работници, срещу предоставяне на документ удостоверяващ местоработата им.