Полезни връзки

Министерство на здравеопазването

гр. София 1000, пл. “Св. Неделя” № 5

Телефон: 02/ 981 01 11 – информация

Община Ловеч

град Ловеч, 5500 , ул.” Търговска “ № 22 ,

тел.: 068 /601303, факс: 068/601 261

Дирекция “Социално подпомагане” 

тел. 068/ 603034

Сдружение “Знание” 

Ловеч 5500, ул. “Търговска” 44;

тел. 068/ 627952

Регионална дирекция “Социално подпомагане” 

Ловеч 5500, ул. “Търговска” 43;

тел. 068/ 620193

„МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов““ АД – Ловеч

ул. „д-р Съйко Съев” 27;

тел. 068/ 603381/86 – номератор; 603380 – Изп. директор

ЦСМП – Ловеч

ул. „д-р Съйко Съев” 27;

тел. 068/ 603515

Регионален център по здравеопазване 

Ловеч 5500, ул. “Търговска” 43;

тел. 068/ 603801 – Директор

РЗОК – Ловеч 

гр. Ловеч 5500, ул. “Кубрат” № 7,

Пресцентър и връзки с обществеността – тел. 068 / 688 115