Персонал на комплекса

1. Рени Колева Петкова – управител,
e-mail: r.petkova@dpb-lovech.org

2. д-р Стефан Николаев Джиков – психиатър,
e-mail: s.djikov@dpb-lovech.org

3. Таня Димитрова Георгиева – счетоводител,
e-mail: t.georgieva@dpb-lovech.org

4. Катя Любенова Иванова – психолог,
e-mail: k.ivanova@dpb-lovech.org

5. Петя Гечева Дочева – социален работник,
e-mail: p.docheva@dpb-lovech.org

6. Светлана Генчева Лазарова – социален работник,
e-mail: s.lazarova@dpb-lovech.org

7. Павлина Маркова Бунева – социален работник
e-mail: p.buneva@dpb-lovech.org

8. Стелиана Колева Стефанова- Василева – трудотерапевт,
e-mail: s.stefanova@dpb-lovech.org

9. Калина Емилова Орлова- Попова – арттерапевт,
e-mail: k.orlova@dpb-lovech.org

10. Лиляна Аспарухова Гуркова – рехабилитатор,
e-mail: l.gurkova@dpb-lovech.org

11. Валентина Иванова Попова – медицинска сестра
e-mail: v.popova@dpb-lovech.org

12. Павлина Николова Цокова – медицинска сестра
e-mail: p.cokova@dpb-lovech.org

13. Таня Цонкова Беркова – медицинска сестра
e-mail: t.berkova@dpb-lovech.org

14. Илиана Василева Милева – администратор
e-mail: i.mileva@dpb-lovech.org

15. Даниела Маринова Димова- Събева – социален работник
e-mail: d.dimova@dpb-lovech.org

16. Иван Христов Иванов – домакин-шофьор
e-mail: i.ivanov@dpb-lovech.org

17. Дарина Йотова Найденова – хигиенист
e-mail: d.naidenova@dpb-lovech.org

18. Донка Ганчева Стоянова – хигиенист
e-mail: d.stoianova@dpb-lovech.org

19. Монка Маркова Колева – кухненски работник
e-mail: m.koleva@dpb-lovech.org

20. Детелин Генов Генов – санитар,
e-mail: d.genov@dpb-lovech.org