Нещо повече…

Организация на дейностите. Работно време. Услуги за потребителите

Работното време на Психосоциалният рехабилитационен комплекс е от 7.30 ч. до 18.30 ч. за Дневния център и денонощно – за Защитеното жилище.

В Дневния център са оборудвани помещения за почивка, столова, кухненски бокс за приемане и разпределяне на храната, помещения за занимания и физическа рехабилитация с шведска стена, велоергометър, пътека за бягане, лежанка и др. уреди за физически занимания и спорт. Всички помещения разполагат със съвременни мебели, телевизори, хладилници, перални, електрически печки за готвене. Осигурена е постоянна топла вода, а отоплението е централно и е свързано с котелна централа на природен газ.

За потребителите на Дневния център е осигурен транспорт – минибус, закупен със средства по Програма ФАР на ЕС, с който те могат да се придвижват от дома си до Дневния център и обратно, както и да посещават организираните мероприятия свързани с тяхната психосоциална рехабилитация.

За потребителите е осигурена храна – закуска, обяд и следобедна закуска, която се доставя на място в съответните часове за хранене.

Работните помещения на Дневния център също са оборудвани със съвременни мебели и техника, закупена от Програма ФАР на ЕС.

В Защитеното жилище са оборудвани четири спални помещения за по двама човека с прилежащи две сервизни помещения – баня с тоалетна. Жилището разполага с едно просторно многофункционално помещение – дневна със столова и кухненски бокс. За персонала на Защитеното жилище също са оборудвани офис, битово и сервизно помещение. В Защитеното жилище е осигурено централно отопление и постоянна топла вода.

Режимът на потребителите е свободен и те не се ограничават по никакъв начин по отношение на техните социални контакти и междуличностови взаимоотношения. До 23.00 ч.вечерта, в жилището работи нощен пазач. Потребителите на тази социална услуга ползват храна – закуска, обяд, следобедна закуска и вечеря, която се доставя в съответните часове за хранене. Те имат право да използват и транспортното средство на комплекса, при необходимост, както и уредите за физически занимания и спорт на Дневния център и да бъдат включени в програмите за комплексна психосоциална рехабилитация.

Обществено-информационен център

Обществено-информационния център е основна структура в развитието, укрепването и реализирането на информационната система необходима на общността, професионалистите в областта на психичното здраве, лицата с психични разстройства, потребителите на услугите “Дневен център” и “Защитено жилище”, техните семейства и съответните институции в Ловешка област.

Основните цели на обществено-информационния център са:

 • събиране и систематизиране на информация относно психичното здраве, психичните разстройства и рисковите групи и фактори;
 • информиране на обществеността за проблемите на хората с психични заболявания и техните семейства;
 • подобряване на координацията между институциите, имащи отношение по проблемите на психичното здраве;
 • подпомагане реализирането на дългосрочни инициативи, които да допринесат за осъществяване на реформата в социалната и психично-здравната област;
 • организиране на информационна кампания, с цел намаляване на дискриминацията и стигмата по отношение на хората с психични увреждания и улесняването им при намиране на работа и жилище;
 • повишаване на квалификацията на лекарите в доболничната медицинска помощ и промяна в подхода на медицинските и социални работници към пациентите с тежки психични увреждания;
 • разкриване на “гореща телефонна линия” за обществеността, пациентите и техните близки.

Основните дейности са:

 • осигуряване на информация за съществуващите социални услуги в психосоциалния рехабилитационен комплекс – дневен център и защитено жилище;
 • осигуряване на информация на потребителите на социални и психично-здравни услуги и техните семейства за психичните заболявания, тяхното лечение и профилактика;
 • обучение на лекарите от доболничната медицинска помощ;
 • медийни изяви, издаване на брошури, дипляни, листовки;
 • обучение на потребителите на социални услуги и техните семейства и насочването им към съответните специалисти при необходимост.

Основни направления в работата на обществено-информационния център:

 • направление “обучение” – целта е повишаване на знанията и уменията за работа с лицата с тежки психични увреждания, подобряване на комуникацията и преодоляване на психиатричната стигма. Направлението е насочено към общопрактикуващите лекари, социални работници, психолози, медицински сестри, потребителите на социални услуги и техните семейства, журналисти и др.
 • направление “предоставяне на информация” – целта е предоставяне на информация свързана с психичното здраве, психичните разстройства, рисковите групи и фактори. По това направление се създава и администрира уебсайт, издават се информационни брошури, листовки, радиопредавания, публикации във вестниците. Организира се “гореща телефонна линия” – тел. 068/ 603597
 • направление “проучвания” – целта на направлението е да се извършват проучвания сред населението и определени групи /младежи, пациенти на ДПБ – Ловеч, семействата на пациентите, лица със зависимости, специалисти в областта на психичното здраве и социалните служби/ за техните нагласи, очаквания и нужди в областта на психичното здраве;
 • направление “връзки с обществеността” – целта е повишаване на толерантността на местната общественост към проблемите на психичното здраве, намаляване на дискриминацията и преодоляване на психиатричната стигма към хората с психични увреждания на работното място и по местоживеене.