Контакти

Държавна психиатрична болница – Ловеч, ул. “Княз Александър І Батенберг” № 22

Телефони:

Директор: 068 651 777

Главна медицинска сестра: 068 651 736

факс: 068 603 593

Гл. счетоводител:  068 651 767

Счетоводство: 068 651 731

Аптека:  068 651 716

Дежурен лекар:  0885796865

Регистратура: 068 651 737

Човешки ресурси: 068 651 733

Административен секретар: 068 651 751

e-mail – dpblovech@abv.bg

Психосоциален рехабилитационен комплекс – ул. “Княз Александър І Батенберг” №22;

телефони: 068/ 603 597 – Управител;