Дневен център

В Дневния център на Психо-социалния рехабилитационен комплекс се осъществява психосоциална рехабилитация на лица с психични увреждания в три основни направления: обучение в социални умения, разширяване на социалното участие, професионално развитие.

Програмите за комплексна рехабилитация целят възстановяване на изгубените умения и социализиране на потребителите на услугата, удължаване на периодите между кризи, намаляване на риска от хоспитализиране.

Програмите включват следните основни направления:

 1. “Кухня”– потребителите се запознават с инвентара и кухненското обзавеждане; с правилата за поддържане на хигиена в кухнята; принципите на здравословното и естетично хранене, видовете хранителни продукти и съхранението им. Формират се умения за приготвяне на ястия и изготвяне на седмично меню, като всеки един от групата взема активно участие в този процес.
 2. Бюджетни средства и пазаруване– потребителите се запознават с паричните средства, цените на основните хранителни и нехранителни стоки. Формират се умения за разпределение и контрол на личните средства. Придобиват се умения за пазаруване /избор на стоки по преценка на собствените нужди и финансови възможности/ и запознаване с магазините в квартала.
 3. Хигиенни и битови навици– придобиват се хигиенни навици и се насърчава отговорно поведение при поддържането на личната и общата хигиена. Разпределят се задължения по почистването. Потребителите се запознават с хигиенните препарати и начините на употреба. Изграждат се умения за шиене, пране и гладене на личното бельо.
 4. Здраве и здравно образование– направлението е насочено към възстановяване и подобряване на физическото и умствено функциониране, повишаване на познанията за здравословен начин на живот, развитие на умение за грижи за собственото здраве, превенция на рисковото поведение, изграждане на умения за търсене и получаване на медицинска помощ, запознаване със здравните институции и начина, по който те работят и помагат на хората. По това направление се провеждат тематични здравни занимания. Посещават се Многопрофилната болница за активно лечение, общопрактикуващите лекари, специалистите от извънболничната помощ, Районната здравноосигурителна каса.
 5. Свободно време– направлението цели изграждане на самостоятелност и организиране на свободното време, чрез запълването му с разнообразни и полезни дейности. Организира се обучение по цветарство, озеленяване, плетачество, развлекателни игри, четене на художествена литература, слушане на музика, посещение на кино, театър, концерти.
 6. Социално обкръжение– дейностите са насочени към подобряване на комуникативните умения на потребителите, формиране на умения за живот в малка група /взаимотърпимост, вземане на общи решения, изготвяне на общи правила, отстояване на собственото мнение, повишаване на сътрудничеството, запознаване с правата и отговорностите като членове на групата/ и изграждане на представа за собственото аз.
 7. Общество– потребителите се запознават с функционирането и предназначението на обществените структури. Подпомага се формирането на адекватно поведение на обществени места. Посещават се обществени институции – пожарна, полиция, съд, община, поща, църква, болница, център за спешна помощ. Потребителите се запознават и с функционирането на съдебната система.
 8. Съседска общност– направлението е свързано със създаване на контакти със съседите и повишаване толерантността им към хората с психични увреждания. Организират се неделни сбирки на чаша кафе и сладкиши приготвени от потребителите.
 9. Трудова заетост– формират се трудови умения и дисциплина за овладяване на подходяща професия и интегриране в обществото. Акцентира се върху оптимално използване на наличните възможности и редуване на дейностите на видовите трудотерапия: битова /придобиване на елементарни трудови умения/, развлекателна /изработване на картички, мартенички, пликчета, изделия от борови кори, хартия и др./, работа в селското стопанство /полевъдство, овощарство, зеленчукопроизводство, цветарство/.
 10. Самоконтрол над симптомите– участниците в програмата се научават как да наблюдават и оценяват признаците на своето заболяване. Научават се да ги разбират и предсказват, както и да не се страхуват от тях. Програмата учи как редовно да се приемат лекарствата без външна помощ и какво трябва да се направи, в случай че се появят странични ефекти.
 11. Самостоятелно справяне с лекарствената терапия– потребителите се научават за действието и ефектите на лекарствата върху тяхното здраве, за страничните явления от приеманите медикаменти и за ползата от постоянна поддържаща терапия.26